1B) Filosofie

dessins-d-icares-309 010

Filosofie

 

1) Beschouwingen van de schilder
De kunstenaar is een voorstander van een schilderij dat opgebouwd wordt op een vooruitstrevende, berekenende, koesterende en liefdevolle manier. Het gaat om een schilderij waarvan de omlijning vaak scherp is en die door een streek van het penseel verdwijnt voor het onderwerp. Deze subtiliteit wordt alleen nog in de keuken gevonden, waar zij een “must” is: wanneer een gerecht goed bereid is, mag geen enkel ingrediënt overheersen, in een bijzonder subtiel gerecht moet de smaak van ieder ingrediënt zich uitvlakken om een nieuwe smaak te laten ontstaan die meer is dan het resultaat van de som van alle smaken samen. De wereld van de schilderkunst is verworden tot een wereld zonder specerijen; indien men er uiteindelijk een vindt, bazuint men die rond. En men raakt in verrukking voor zichtbare penseelstreken, voor de “virtuositeit”. Bij een gebrek aan techniek is deze even voorspelbaar als die armoedig overkomt . . . Zodoende lijkt het expressionistisch schilderen vaak op een moeilijk te verteren hutspot met te veel look.
2) Alchemie en liefde…
Voor Eric Itschert is schilderen net als de alchemie beoefenen of het bedrijven van de liefde. Maar ook hier is het moeilijk te ontsnappen aan clichés: hoeveel schilders beweren niet aanhanger te zijn van de alchemie terwijl ze de chemie van hun eigen verf niet eens kennen. De tijd wreekt zich op diegene die het zonder haar doet en daarom is de schilder een langzame producent. Wij leven in een wereld van herkenbare en zichtbare vormen, en daarom gebruikt de schilder de voorstelling om te communiceren. De mythe is een verzinsel dat bepaalde waarheden uitdrukt die men anders niet kan begrijpen en daarom ontleent de schilder aan het classicisme. De schilderkunst is verbonden met het leven; daarom houdt de schilder er zoveel van om het menselijk wezen uit te beelden. Kortom, het verlangen en de inbeelding gaan hand in hand maar ook dat is moeilijk te begrijpen in een steriele en geleide wereld waar de sleutels van het denkbeeldige vaak verloren zijn geraakt . . .
Advertenties